Über uns

Mlada firma koja radi za sve uzraste

naša priča...

Drvo-Ingrat d.o.o. Gračanica je firma koja se bavi proizvodnjom različitih vrsta ploča, ormara i ormarskih jedinica za školske i poslovne namjene, te namještaja za predškolske ustanove.

Osnovana je pred kraj 2019. godine u privatnom vlasništvu sa 100% domaćim kapitalom.

Od 01.01.2020 godine firma počinje da radi u punom kapacitetu sa 38 mladih i stručnih zaposlenika.

Od prvog dana cilj je isključivo kvalitet i preciznost koji se postiže kombinacijom vrhunskih materijala, stručnog osoblja i kvalitetne opreme.

Firmu odlikuje visok nivo opremljenosti najsavremenijom opremom svjetski poznatih proizvođača od čega možemo izdvojiti CNC raskrajač, dva CNC obradna centra i dvije najsavremenije kantarice sa obiljem dodatne opreme.

Prvu godinu poslovanja firma je završila sa odličnim rezultatima što nas je obavezalo na podizanje ciljeva u narednoj godini.

Još neki od naših ciljeva su: zadovoljni kupci, zadovoljni zaposlenici i zadovoljno okruženje.

Zahtjev za ponudom