AOHPL – ABS 01

Ploče koje pored što smanjuju proizvodnju buke one i upijaju buku.

Dizajnirane tako da u sebi imaju i absorber buke koje najčešće djeca proizvode svojom obućom kada dodiruju metalnu ili drvenu konstrukciju ili pod učionice.

I kod ovog tipa ploča na raspolaganju stoji široka lepeza dekora HPL-ova, linoleuma i ABS traka tako da kada su kombinacije u pitanju „samo je nebo granica“.

Radi se o materijalima visoke izdržljivosti koje odlikuje jednostavno održavanje.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Zahtjev za ponudom

Zahtjev za ponudom

PROIZVOD:
AOHPL – ABS 01